بایگانی

  1. Home
  2. کلمات کلیدی
کلمات کلیدی و تاثیر آن بر سئو

کلمات کلیدی (keyword) کلمات کلیدی یا keyword عباراتی هستند که بیشترین سرچ را در زمینه های مختلف داخل یک موتور جستجو داشته اند،  به بیان دیگر این ها همان عباراتی هستند که مردم دوست دارند آن را سرچ ک...