بایگانی

  1. Home
  2. دامنه
دامنه یا دامین چیست؟

دامنه یا دامین چیست؟ دامنه یا دامین در لغت به معنی گسترده می باشد، اما در اینترنت به نامی اختصاصی برای اتصال نام یک برند به یک فضای اینترنتی گفته میشود، منظور از فضای اینترنتی همان هاست یا...